Renew Auto Insurance
Tuntutan Insurans Kenderaan Blog Featured Image
Auto Insurance

Tuntutan Insurans Kenderaan

Tuntutan Insurans Kenderaan Blog
2.24KViews

Apabila kenderaan yang diinsuranskan terlibat dalam kecelakaan, tuntutan insurans kereta tersebut selalunya akan ditangguhkan. Ia bergantung kepada senario atau situasi bagaimana kenderaan tersebut mengalami kerosakan. Tidak ada sesiapa yang mahu terlibat dalam kemalangan. Tetapi kadangkala berlaku juga perkara yang tidak diingini. Mungkin kereta anda terlibat dalam kemalangan yang tidak melibatkan kehilangan nyawa, tetapi ia merupakan pelanggaran yang teruk atau kereta anda dicuri. Dalam keadaan seperti inilah ‘insurans’ yang selalu membuatkan anda merungut untuk membelinya akan memberikan manfaat yang besar. Sama ada kereta anda dicuri, atau terlibat dalam kemalangan (tidak kira siapa yang bersalah), perkara pertama yang akan diberi perhatian adalah jenis insurans yang anda ambil. Setelah itu, faktor kehilangan atau kerosakan kereta tersebut akan diambil kira.

Join Fincrew Official Telegram Channel

Dalam Kes Kecurian

Kes kecurian merupakan senario yang paling tidak digemari, membuatkan polisi insurans jenis ini sangat penting untuk kereta anda. Kesahihan tuntutan insurans anda hanya akan dipertimbangkan sekiranya anda memilikinya.

Pelindungan Komprehensif, Pelindungan Kecurian Dan Kebakaran Pihak Ketiga

Polisi asas insurans pihak ketiga tidak merangkumi pelindungan terhadap anda atau melindungi kenderaan anda dalam kes kecurian.
Sebaliknya, ia untuk melindungi dan memberi pampasan kepada pihak ketiga yang mengalami kecederaan, kematian atau kemusnahan harta benda.

Situasi Kecurian

Jika kereta yang dicuri itu bukan milik anda, anda mungkin akan beranggapan tuntutan insurans anda itu tidak sah. Lebih-lebih lagi apabila dalam kes kecurian, proses untuk mendapatkan tuntutan mengambil masa yang agak lama. Setelah dimaklumkan tentang kecurian itu, pihak polis dan syarikat insurans harus melakukan siasatan terlebih dahulu.

Untuk Kes Kemalangan Jalan Raya

Jika anda dapati kenderaan anda terlibat dalam kemalangan jalan raya, anda boleh melakukan tuntutan insurans melalui dua cara. Anda boleh:

  • Membuat tuntutan daripada syarikat insurans anda, atau
  • Atau daripada syarikat insurans pihak lain yang terlibat

Membuat Tuntutan Insurans Daripada Syarikat Insurans Anda

Perlu diingatkan bahawa anda akan kehilangan faedah ‘No Claim Discount’ (NCD) secara automatik sekiranya anda memilih untuk melakukan perkara ini. Penting untuk anda melakukan proses sewajarnya dengan segera. Sebagai contoh, anda perlu membuat laporan insiden kepada polis dalam tempoh 24 jam selepas kejadian berlaku. Kegagalan untuk melaporkan perkara ini dalam tempoh masa yang ditetapkan boleh menyebabkan anda didenda RM300! Jangan lupa juga untuk memaklumkan kepada syarikat insurans anda mengenai kemalangan tersebut. Sebaiknya, kereta anda dihantar ke bengkel yang disahkan oleh syarikat insurans anda secepat mungkin untuk memastikan kereta anda dapat dibaiki pada masa yang lebih singkat. Kemudian anda hanya perlu mengisi dokumen tuntutan insurans dan mengembalikannya kepada syarikat insurans. Dari sini ‘adjuster’ anda melakukan semua proses bermula dengan kereta anda.

Join Fincrew Official Youtube Channel

Membuat Tuntutan Dari Syarikat Insurans Pihak Lain

Ingat! Ini hanya boleh dilakukan sekiranya anda tidak bersalah. Selepas anda membuat laporan kepada pihak polis, anda perlu menghantar kenderaan anda ke bengkel syarikat insurans pihak yang bersalah. Anda juga memerlukan khidmat ‘adjuster’ untuk menentukan kos pembaikan dan mempercepat CART (Compensation for Assessed Repair Time). Pada waktu ini, anda perlu membayar sendiri kos pembaikan tersebut. Setelah anda menghantar dokumen tertentu kepada penanggung insurans pihak yang bersalah, anda akan mendapat ganti rugi dengan segera.

Tuntutan Kerosakkan Umum Dan Khas

Bergantung kepada pelindungan insurans yang ditawarkan kepada anda, anda mungkin boleh membuat tuntutan insurans terhadap kerosakan tertentu. Sebagai contoh, sekiranya anda mengalami kecederaan akibat kemalangan tersebut, pihak yang terlibat itu perlu memberikan ganti rugi kepada anda. Mereka akan membayar anda sepenuhnya jika mereka bertanggungjawab sepenuhnya atau anda memikul sebahagian tanggungjawab terhadap kemalangan tersebut. Ini dikenali sebagai kerosakan umum. Manakala kerosakan khas pula merujuk kepada perbelanjaan yang anda harus tanggung akibat kemalangan tersebut seperti kos pembaikan dan juga perubatan.

Leave a Reply